Δείτε περισσότερα προϊόντα.
No products were found.
EN ΕΛ

Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μεριμνά για την προάσπιση της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, συμμορφούμενο με την κείμενη νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εύρυθμης και ασφαλούς περιήγησης και των συναλλαγών σας στον διαδικτυακό τόπο (website) «www.barista-shop.gr» και τις σελίδες που τον αποτελούν, μέσω του οποίου λειτουργεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ιδιοκτήτης αυτού, διαχειριστής και φορέας εκμετάλλευσης (εφεξής: «φορέας») είναι η εταιρία με την επωνυμία «Αυγητίδης Παντζαρίδης Γεωργιάδης Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Barista Shop», με έδρα τη Δράμα, οδός Παγγαίου αριθ. 14, ΤΚ 66100, ΑΦΜ 802402662, ΔΟΥ Δράμας, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 175722919000 τηλ. 2521091308 και νόμιμους εκπροσώπους τους Αυγητίδη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου και Παντζαρίδη Ηλία του Νικολάου.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τα κάτωθι δικαιώματα.

- Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται ο ανωτέρω φορέας και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία.

- Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.

- Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα οικεία αρχεία, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

- Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.

- Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε οι ίδιοι παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, γραπτής αίτησης στον φορέα

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία με την επωνυμία «Αυγητίδης Παντζαρίδης Γεωργιάδης Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Barista Shop», με έδρα τη Δράμα, οδός Παγγαίου αριθ. 14, ΤΚ 66100, τηλ. 2521091308, email: info@barista-shop.gr. και στους νόμιμους εκπροσώπους αυτής, Αυγητίδη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου και Παντζαρίδη Ηλία του Νικολάου.

Σε κάθε δε περίπτωση έχετε επίσης δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, ο φορέας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Μενού

Ρυθμίσεις

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος